Nhận báo giá: Con lăn khung nâng CN-11 (XE85M300-102000-000)