Nhận báo giá: Vòng bi khung nâng NUTR45ZK (45x90x30)