Nhận báo giá: Vòng bi khung nâng Y30208C (40×112.3×29)