Thông số Bạc đạn Vòng bi xe nâng Hangcha

Bảng liệt kê Vòng Bi Bạc Đạn xe nâng Hangcha

Để tạo nên chuyển động nâng hạ của 1 chiếc xe nâng, thì hệ thống khung nâng không thể thiếu các thành phần như vòng bi khung (dẫn hướng), Con lăn khung (dẫn hướng, tỳ và ổn đinh hướng di chuyển), Bạc đạn xích (dẫn hướng di chuyển của bộ xích xe nâng). Đây là các chi tiết chịu tải và mài mòn trực tiếp trong quá trình nâng hạ hàng. Cần thay thế định kỳ để đảm bảo tính an toàn và hiệu năng tốt nhất cho xe.

Vòng Bi Xe Nâng Hangcha XR30M300-303100
Vòng Bi Xe Nâng Hangcha XR30M300-303100

Bạn đang tìm mã và kích thước của Vòng bi Hangcha, đây là bài viết tổng hợp đầy đủ.

Bạc đạn khung xe nâng Hangcha

Được bố trí cố định ở các vị trí sau giá càng, trên đầu và đáy khung nâng. Các khung di chuyển bằng ma sát lăn thông qua các vòng bi này. Bạc đạn – vòng bi khung xe nâng Hangcha bao gồm những mẫu sau:

+, 760311Y1 (980811T): Kích thước: 55×121.5×34 (mm). Bi càng được thay thế nhiều, nằm sau giá nâng. Dùng trên xe nâng Hangcha 2-3.5 tấn.

Bạc Đạn Khung Nâng 980811 80511Y1
Bạc Đạn Khung Nâng 980811 80511Y1

+, 80511K2-G00: Kích thước: 55x120x34 (mm). Tương tư mẫu bi 760311Y1. Dòng bi càng được gắn cố định sau giá càng, trên xe nâng Hangcha 2-3.5 tấn.

Bạc Đạn Khung Nâng 80511K2
Bạc Đạn Khung Nâng 80511K2

+, 180307HCT (XR15M300-007100-G00): Kích thước: 35×99.7×25 (mm). Một trong các mẫu bi càng trên dòng xe nâng 2-3.5 tấn Hangcha.

Bạc Đạn Xe Nâng 180307HCT
Bạc Đạn Xe Nâng 180307HCT

+, XR30M300-007100: Kích thước: 40×119.6×28 (mm). Bi càng lăn tỳ dọc khung, được cố định phía sau giá càng. Sử dụng trên các mẫu xe nâng Hangcha 2-3.5 tấn.

Vòng Bi Xe Nâng XR30M300-007100
Vòng Bi Xe Nâng XR30M300-007100

+, 130308KT (XR30M300-303100): Kích thước: 40×114.2×28 (mm). Khung nâng sẽ bao gồm 4 vòng bi 130308KT theo giá càng, thêm 4 vòng dẫn hướng khung (2 tầng), 8 vòng nếu là khung 3 tầng. Dùng trên xe nâng Hangcha 2-3.5 tấn.

Vòng Bi Xe Nâng 130308KT Wanda
Vòng Bi Xe Nâng 130308KT Wanda

+, 780310HT (10310HT): Kích thước: 50x130x40 (mm). Bạc đạn được gắn cố định trên đỉnh khung nâng. Trượt theo lòng máng khung khi nâng hạ. Dùng trên xe nâng Hangcha 2-3.5 tấn.

Vòng Bi Khung Xe Nâng 780310HT
Vòng Bi Khung Xe Nâng 780310HT

+, 30806: Kích thước: 25x70x17 (mm). Bạc đạn càng tỳ ngang, dùng trên xe nâng Hangcha 4-5 tấn.

Vòng Bi Xe Nâng 30806
Vòng Bi Xe Nâng 30806

+, 180705KT/ 80505KT (22578-22401): Kích thước: 25x80x22 (mm). Được gắn sau giá càng, bao gồm 2 chiếc cố định, tỳ vào mặt bên của khung nâng. Dùng trên xe nâng Hangcha 2 tấn – 2.5 tấn – 3 tấn.

Vòng Bi Càng 180705KT 80505K
Vòng Bi Càng 180705KT 80505K

=> Một số mẫu vòng bi kích thước tương tự:

XC25M300-303000: Cross roller assy

XR30M300-303000: Cross roller assy

XR15M300-302000: Side roller assy

X25M300-302000: Side roller assy

XR15M300-304000: Complex roller assy

XC25M300-30400: Complex roller assy

XR30M300-304000: Complex roller assy

RC15M300-001001: Cross roller

XR15M300-006200: Side roller assy

XC25M300-305000: Cross roller assy

XR30M300-305000: Cross roller assy

XR30M300-302000: Side roller assy

Con lăn/ Bi tháp/ Bi tỳ khung xe nâng Hangcha:

Có bề mặt tiếp xúc hướng vào trong, gắn cố đinh trên đỉnh khung hoặc đáy khung. Định hướng khung nâng không bi rung lắc theo phương ngang khi nâng hạ. Tổng hợp các mẫu con lăn Hangcha:

+, CN-17-G00: Kích thước: 90x42x35x11 (mm). Bi tỳ/ Bi tháp nằm cố định trên đỉnh khung nâng. Dẫn hướng lớp khung đi lên, tỳ và ổn định khung chuyển động lên xuống không bị rung lắc.

Vòng Bi Lăn CN-17
Vòng Bi Lăn CN-17

+, C2-5/ C58-80: Kích thước: 80x58x30x12.5 (mm). Con lăn khung xe nâng Hangcha 2-3.5 tấn.

Con Lăn Khung Xe Nâng C2-5
Con Lăn Khung Xe Nâng C2-5

Bạc đạn – Vòng bi xích xe nâng Hangcha:

Bạc đạn xích xe nâng Wanda thiết kế dày dặn, chịu tải và mài mòn tốt. Số lượng bạc đạn xích: bao gồm 2 cái (khung 2 tầng) và 3 đến 4 cái (khung 3 tầng). Tổng hợp kích thước Vòng bi xích xe nâng Hangcha.

+, 780408-G00: Kích thước: 40x133x39/29 (mm). Có tác dụng như bánh xe ròng rọc, tăng khả năng sinh công cho xi lanh nâng, có gờ chặn và lòng dẫn hướng xích đi qua, Dùng trên xe nâng Hangcha 2-3 tấn.

Bạc đạn Xích Xe Nâng 780408
Bạc đạn Xích Xe Nâng 780408

+, 780408H-G00: Kích thước: 40x134x43/32 (mm). Chức năng và vị trí tương tự như Vòng bi xích 780408-G00 nhưng chỉ dùng trên mẫu Hangcha 3.5 tấn.

Vòng Bi Xích Xe Nâng 780408H
Vòng Bi Xích Xe Nâng 780408H

+, 780309K: Kích thước: 45x126x36/25 (mm). Cũng được dùng trên xe nâng Hangcha tải 3.5 tấn.

Vòng Bi Xích Xe Nâng 780309K
Vòng Bi Xích Xe Nâng 780309K

+, 780708F: Kích thước: 40x100x36/27 (mm). Vòng bi dẫn hướng xích dùng trên xe nâng Hangcha 4-5 tấn.

Bạc đạn Xích Xe Nâng 780708F
Bạc đạn Xích Xe Nâng 780708F

+, 780708. Dùng trên xe nâng Hangcha 1-1.8 tấn

+, 780709H: Kích thước: 45x123x38.5/31 (mm). Sử dụng trên hệ thống thủy lực của các mẫu xe nâng Hangcha 3 tấn và 3.5 tấn.

Vòng Bi Xích 780709H
Vòng Bi Xích 780709H

+, 3.5N4.5H: Chain wheel: 3-3.5T: Bạc đạn xích xe nâng Hangcha