Tổng hợp các mẫu Vòng bi – Bạc đạn xe nâng HELI

Tổng hợp các loại Vòng bi bạc đạn xe nâng HELI

Trên xe nâng HELI bao gồm các loại vòng bi như: Bạc đạn khung nâng, Con lăn khung, Bạc đạn xích, vòng bi chao (hay còn còn gọi là vòng bi nhào dí), vòng bi côn + vòng bi cầu nằm trên trục bánh và bi đũa nằm trong chi tiết máy.

Vòng bi bạc đạn khung xe nâng HELI:

Nằm dẫn hướng dọc và ngang trên khung nâng. Dày dặn, chịu ma sát nhiều. Bao gồm các mã và kích thước như sau:

Bạc đạn Khung Nâng Wanda
Vòng bi/ Bạc đạn khung nâng HELI

+, 980811NT: Kích thước: 55×119.2×34 (mm), bao gồm từ 6 đến 8 cái tùy theo hệ thống khung 2 tầng hoặc 3 tầng. Dùng trên xe nâng HELI 2-3.5 tấn. Đây là loại vòng bi chịu ma sát và cần thay nhiều.

Vòng Bi Khung Nâng 980811NT
Vòng Bi Khung Nâng 980811NT

+, 180705KT (22578-22401): Kích thước: 25x80x22 (mm), là bạc đạn cố định ngang sau giá càng trượt theo khung nâng. Mỗi hệ thống khung bao gồm 2 cái. Dùng trên xe nâng 2 tấn, 2.5 tấn và 3 tấn

Vòng Bi Càng 180705KT 80505K
Vòng Bi Càng 180705KT 80505K

+, 180706KT (22198-22341): Kích thước: 30×91.5×24.5 (mm), là bạc đạn cố định ngang sau giá càng trượt theo khung nâng. Mỗi hệ thống khung bao gồm 2 cái. Dùng trên xe nâng 3.5 tấn. Đồng thời là bạc đạn dẫn hướng cố định trên khung của dòng xe nâng HELI 1-1.8 tấn.

Vòng Bi Càng Xe Nâng 180705KT Wanda
Vòng Bi Càng Xe Nâng 180705KT Wanda

+, 180707KT (22578-22291): Kích thước: 35x103x25.5 (mm), là bạc đạn cố định ngang sau giá càng trượt theo khung nâng. Mỗi hệ thống khung bao gồm 2 cái. Lắp trên các dòng xe nâng 4-5 tấn của HELI.

Bạc đạn 180707KT WANDA
Bạc đạn 180707KT WANDA

+, 180708KT (23658-33001): Kích thước: 40x109x31 (mm), bao gồm 2-4 cái tùy theo khung nâng 2 tầng hay 3 tầng, nằm trên đỉnh khung.

Vòng Bi Xe Nâng 180708KT
Vòng Bi Xe Nâng 180708KT

+, 180709KT (23458-22101): Kích thước: 45x119x29 (mm), là bạc đạn cố định ngang sau giá càng trượt theo khung nâng. Mỗi hệ thống khung bao gồm 2 cái. Lắp trên các dòng xe nâng 5-10 tấn HELI.

Bạc đạn Xe Nâng 180709KT
Bạc đạn Xe Nâng 180709KT

+, Y30208-N (G0269-40011): Kích thước: 40×111.3×29 (mm), bao gồm từ 6 đến 8 cái tùy theo hệ thống khung 2 tầng hoặc 3 tầng. Dùng trên xe nâng HELI 1-1.8 tấn. Một trong những mã vòng bi cần thay thế nhiều.

Vòng Bi Khung Xe Nâng Y30208-N Wanda
Vòng Bi Khung Xe Nâng Y30208-N Wanda

+, D10P8-00301 (35XK): Kích thước: 35×78.5×23 (mm), loại dòng bi càng được gắn sau giá càng, dẫn hướng giá nâng lên xuống theo khung nâng, sử dụng trên xe nâng Heli 1 tấn, 1.5 tấn và 1.8 tấn.

Vòng Bi Xe Nâng D10P8-00301 35XK
Vòng Bi Xe Nâng D10P8-00301 35XK

+, CG92310T (D01D8-00301): Kích thước: 50x123x34 (mm), gồm 6 đến 8 vòng mỗi hệ thống khung, là chi tiết chịu mài mòn và cần thay thế nhiều, sử dụng trên các mẫu xe nâng HELI 4-5 tấn.

Bạc đạn Xe Nâng CG92310T
Bạc đạn Xe Nâng CG92310T

+, 10313T (25808-22201): Kích thước: 65×183.5×45 (mm): Bi càng lăn dọc trên xe nâng 5-10 tấn HELI

Vòng Bi Xe Nâng 10313T
Vòng Bi Xe Nâng 10313T

+, 10311T (22658-22401): Kích thước: 55×151.5×45 (mm): Bi càng lăn dọc trên xe nâng 5-10 tấn HELI.

Bạc đạn Xe Nâng 10311T
Bạc đạn Xe Nâng 10311T

Con lăn khung xe nâng HELI:

Gắn cố định ở đỉnh và đáy khung nâng, có tác dụng ổn định các lớp khung, tránh rung lắc theo chiều sang 2 bên trong quá trình nâng hạ khung.

Con Lăn Khung Nâng
Con Lăn Khung Nâng

+, C2-3 (23458-32051): Kích thước: 80x58x30x12 (mm): Cố định trên đỉnh khung nâng, thường lắp trên các dòng xe nâng HELI 2-3.5 tấn.

Con Lăn Khung Nâng 23458-32051 Wanda
Con Lăn Khung Nâng 23458-32051 Wanda

+, CN-2 (22018-30303G): Kích thước: 80x40x30x11 (mm): Cố định trên đỉnh khung nâng, thường lắp trên các dòng xe nâng HELI 1-1.8 tấn HELI.

Vòng Bi Khung Nâng 22018-30303
Vòng Bi Khung Nâng 22018-30303

+, CN-3 (D10P8-00501): Kích thước: 62x40x21x9 (mm): Thường lắp cố định sau giá càng, tác dụng giữ ổn định giá càng lên xuống chuẩn và ổn định theo khung nâng. Dùng trên xe nâng HELI 1-1.8 tấn.

Con Lăn Khung Nâng CN-3 WD
Con Lăn Khung Nâng CN-3 WD

+, CN-4 (D28R0-92031): Kích thước: 65x58x22x11 (mm): Thường lắp cố định sau giá càng, tác dụng giữ ổn định giá càng lên xuống chuẩn và ổn định theo khung nâng.

Vòng Bi Xe Nâng CN-4
Vòng Bi Xe Nâng CN-4

+, CN-16 (D01D8-02151): Kích thước: 75x87x22x13 (mm): Cố định trên đỉnh khung nâng, thường lắp trên các dòng xe nâng HELI 4-5 tấn HELI.

Bi Lăn Khung Nâng D01D8-02151
Bi Lăn Khung Nâng D01D8-02151

+, C4-5 (D01D8-00501): Kích thước: 65x58x22x11 (mm): Cố định ở phần đáy lớp khung trong, tác dụng ổn định khung lên xuống không bị rung lắc trong quá trình nâng hạ. Dùng trên các dòng xe nâng HELI 4-5 tấn.

Vòng Bi Lăn D01D8-00501 Wanda
Vòng Bi Lăn D01D8-00501 Wanda

+, 25908-24101: Kích thước: 94x76x44x13 (mm): Cố định ở phần đỉnh và đáy lớp khung trong, tác dụng ổn định khung lên xuống không bị rung lắc trong quá trình nâng hạ. Dùng cho các dòng xe nâng 5-10 tấn HELI.

Bạc đạn Khung Nâng 25908-24101
Bạc đạn Khung Nâng 25908-24101

+, C6-10 (22658-32941): Kích thước: 90x82x34x13 (mm): Cố định ở phần đáy lớp khung trong, tác dụng ổn định khung lên xuống không bị rung lắc trong quá trình nâng hạ. Dùng trên các dòng xe nâng HELI 8-10 tấn.

Con Lăn Khung Nâng C6-10
Con Lăn Khung Nâng C6-10

Vòng bi – Bạc đạn – Pully xích xe nâng HELI:

Chức năng như bánh xe ròng rọc, dẫn hướng xích di chuyển kéo giá nâng lên và xuống theo phương thẳng đứng. Mặt ngoài có gờ chặn cho xích không bị trượt trong quá trình hoạt động. Trên xe nâng HELI có những mã Bạc đạn xích như sau:

Bạc Đạn Xích
Bạc đạn Xích Xe Nâng HELI

+, 785307 (D29Z8-82031): Kích thước: 35×107.7×47/ 34 (mm). Được sử dụng trên các mẫu xe nâng HELI tải trọng 2 đến 3.5 tấn. Bao gồm 2 chiếc đối xứng với 2 bộ xích, nằm trên xi lanh chui container.

Vòng Bi Xích Xe Nâng 785307
Vòng Bi Xích Xe Nâng 785307

+, 780708K (23659-44842): Kích thước: 40x108x34/ 27 (mm). Được sử dụng trên các mẫu xe nâng HELI tải trọng 2 đến 3.5 tấn. Bao gồm 2 chiếc đối xứng với 2 bộ xích, trên xi lanh ở giữa khi xe sử dụng khung nâng 3 tầng.

Bạc đạn Xích 780708K
Bạc đạn Xích 780708K

+, 780310K2 (24609-41241): Kích thước: 50x151x42/34 (mm). Được sử dụng trên các mẫu xe nâng HELI tải trọng 2 đến 3.5 tấn. Nằm đối xứng 2 bên xi lanh nâng.

Bạc đạn xích 780310K2 Wanda
Bạc đạn xích 780310K2 Wanda

+, 780708K1 (24239-44091): Kích thước: 40x113x32/23 (mm). Được sử dụng trên các mẫu xe nâng HELI tải trọng 1 đến 1.8 tấn. Nằm đối xứng 2 bên xi lanh nâng.

Puly Xích Xe Nâng 780708K1 Wanda
Puly Xích Xe Nâng 780708K1 Wanda

+, 782311 (D01D8-40401): Kích thước: 55x148x42/34.5 (mm). Được sử dụng trên các mẫu xe nâng HELI tải trọng 4 đến 4.5 tấn. Kích thước lớn, nằm đối xứng 2 bên cột khung theo xi lanh nâng.

Vòng Bi Xích 782311
Vòng Bi Xích 782311

+, 782411H (25908-30601-S): Kích thước: 57x156x55/43 (mm). Lắp trên các mẫu xe nâng HELI 5-10 tấn bản lớn.

Bạc đạn Xích 782411H
Bạc đạn Xích 782411H

Vòng bi nhào dí (Vòng bi chao/ bạc đạn mắt trâu xe nâng HELI)

Nằm trong hệ thống lái mẫu xe nâng, chuyển động không theo dạng ma sát lăn như các vòng bi khác, mà là dạng ma sát trượt. Các mẫu vòng bi chao trên xe nâng HELI bao gồm:

+, GE16ES (H24C4-32061): Kích thước: 16x27x14 (mm). Nằm trên hệ thống lái xe nâng HELI phân khúc tải trọng 2 tấn đến 3.5 tấn.

Vòng Bi Xe Nâng GE16ES
Vòng Bi Xe Nâng GE16ES

+, GE25ES (E01D4-12341): Kích thước: 25x42x20 (mm). Nằm trên hệ thống lái xe nâng HELI phân khúc tải trọng 4 tấn đến 5 tấn.

Vòng Bi Chao GE25ES
Vòng Bi Chao GE25ES

+, GE30ES: Kích thước: 30x47x22 (mm). Nằm trên hệ thống lái xe nâng HELI phân khúc tải trọng 5 tấn đến 10 tấn. Bản lớn.

Bạc đạn Xe Nâng GE30ES
Bạc đạn Xe Nâng GE30ES