Nhận báo giá: Vòng bi khung nâng D51W8-10611 (45x100x40)