Nhận báo giá: Vòng bi khung nâng 80611K5TK (55×149.5×45)