Nhận báo giá: Vòng bi khung nâng 30312ST (60x179x45)