Nhận báo giá: Con lăn khung nâng 84905 (84x52x36x10)