Nhận báo giá: Vòng bi khung nâng 10312KT (60x165x45)